Založenie komanditnej spoločnosti

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením komanditnej spoločnosti od vypracovania zakladateľských dokumentov, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra až po registráciu k dani. To všetko za výhodnú cenu.

Celý proces je možné riadiť priamo z pohodlia Vášho domova kdekoľvek na Slovensku.

V službe je zahrnutý komplexný servis a starostlivosť o klienta, ktorého jedinou úlohou je vo väčšine prípadov iba podpísanie dokumentov.

Pre našich klientov zabezpečujeme výlučne FULL SERVICE riešenia.

 

 

 • 1. Úvodná konzultácia
  2. Vypracovanie dokumentácie k založeniu spoločnosti
  3. Vybavenie živnostenského oprávnenia
  4. Registrácia k dani z príjmov
  5. Zápis spoločnosti do obchodného registra
  6. Zaslanie korporátnej dokumentácie klientovi
  7. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

  len za 229 €

   

  Cena vrátane vrátane súdneho poplatku: 394,75 €

Popis služby

1. Úvodná konzultácia (telefonicky)

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek, resp. potrieb klienta
 • navrhnutie optimálnej štruktúry obchodnej spoločnosti podľa individuálnych potrieb klienta (výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo a pod.)
 • vypracovanie individuálneho plánu založenia spoločnosti
 • overenie prípustnosti obchodného mena

2. Vypracovanie dokumentácie k založeniu spoločnosti

 • spoločenská zmluva
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • čestné vyhlásenie
 • podpisový vzor komplementára
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • formuláre k ohláseniu živnosti
 • návrh na zápis do obchodného registra
 • tlačivá k registrácii k dani z príjmu
 • tlačivá k registrácii k DPH

3. Vybavenie živnostenského oprávnenia a registrácia spoločnosti k dani z príjmov

 • prekonzultovanie predmetov podnikania so živnostenským úradom
 • ohlásenie živností
 • registrácia spoločnosti k dani z príjmov
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (pôvodne živnostenský list)

4. Zápis spoločnosti do obchodného registra

 • podanie návrhu na zápis prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie
 • sledovanie priebehu registračného procesu (vrátane prípadných urgencií)
 • prevzatie výpisu z obchodného registra

5. Zaslanie korporátnej dokumentácie klientovi

6. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

 • povinnosti voči štátnym orgánom
 • poradenstvo súvisiace s otvorením účtovných kníh
 • vhodný fakturačný a účtovný softvér

 

Časový rámec

Založenie novej spoločnosti trvá vo väčšine prípadov 10-15 pracovných dní (niekedy aj menej). Registrácia k dani z príjmov trvá 1 deň až 2 týždne v závislosti od zaťaženosti pracovníka daňového úradu.

NÁŠ TIP: V prípade, že potrebujete komplementára pre Vašu komanditnú spoločnosť a nemáte k dispozícii dostatok času na jeho založenie, dávame Vám do pozornosti našu ponuku ready-made spoločností pripravených na okamžitý predaj.

 

Porovnanie nákladov na založenie komanditnej spoločnosti

Úkon Klient si spoločnosť zakladá sám Využitie služieb našej spoločnosti
Správny poplatok za jednu voľnú živnosť 5,00 € 5,00 €
Súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra 331,50 € 165,75 €
Poplatky za osvedčovanie podpisov a listín (dvojosobová spoločnosť) cca. 63 € 4,50 €
Poplatky za poradenské služby 0 € 229,00 €
Spolu: 399,50 € 404,25 €

Založenie dvojosobovej spoločnosti s využitím našich služieb Vás bude stáť rovnako ako keby ste si ju zakladali sami! V prípade viacosobovej spoločnosti bude využitie našich služieb cenovo výhodnejšie.

Založenie s. r. o.

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

za 229 € »

Kúpa ready-made s. r. o.

Predaj spoločností vrátane zabezpečenia procesu prevodu. Spracované účtovníctvo. Rozsiahle právne garancie.

za 799 € »

Registrované sídlo

Sídlo pre Vašu firmu v Bratislave. Príjímanie/preposielanie pošty. Notifikácia o došlej pošte v cene.

za 33,20 € / mesiac »

Zmeny v spoločnostiach

Kompletný servis súvisiaci so zmenami vo Vašej spoločnosti. Zmena konateľa, spoločníka, sídla a dalšie zmeny.

Zistiť viac »

Založenie akciovej spoločnosti

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

Za 699 € »

Založenie občianskeho združenia

Kompletný servis, zápis do registra združení, pridelenie IČO. Na celom území SR.

Za 229 € »